Prodej železa

Prodej železa

výkup a prodej

Tyto odpady Vám můžeme prodat (dle zákona o odpadech)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 04 Kovové obaly
16 01 18 Neželezné kovy
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
17 04 01 Měď, bronz mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
19 12 01 Papír a lepenka
19 12 02 Železné kovy
19 12 03 Neželezné kovy
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 40 Kovy

Výkup a prodej všech druhů kovových odpadů včetně kovových slitin, konstrukcí, starých strojů atd.
Výkup vyřazených zemědělských strojů, transformátorů, elektromotory, technologické linky a podobně.

Comments are closed.