Výkup železa, sběrna surovin Pardubice

Výkup železa, výkup autovraků, výkup železného šrotu, výkup železných strojů

řezání konstrukci autogenem, odvoz železného odpadu, odvoz šrotu ze zahrad Pardubice.
Výkup jakéhokoli množství železného šrotu a železa.

Vyklízecí práce starých nepoužívaných objektů, vyklízecí práce domů a staveb, vyklízení pozemků.
Vyklízecí práce a demontáže v objektů, vyklízecí práce, vyklízení pozemků od nepořádku Pardubice. Kontejnery, odvoz odpadu Pardubice, vyklízecí práce Pardubice

Naše nabídka

Komplexní nakládání s odpady (odběr z místa vzniku odpadu až po konečné zpracování a využití).
Nabízíme demontáž a likvidace všech možných zařízení a technologických kovových celků.
Likvidace ocelových konstrukcí a demolice různých kovových objektů, garáží, hal atd.
Demontáž rozvodů zejména trubkových, trubkové haly atd.
Výkup a prodej všech druhů kovových odpadů včetně kovových slitin, konstrukcí, starých strojů atd.
Výkup vyřazených zemědělských strojů, transformátorů, elektromotory, technologické linky a podobně.

Samozřejmostí je nakládka a odvoz odpadů vlastními automobily.
Možnost přistavení kontejnerů, odvoz jakéhokoli odpadů (kromě nebezpečných), tyto odvozy řešíme nejčastěji jako subdodávky renomovaným společnostem.
Možnost vážení odpadů na digitální váze.
Zpracování kovového odpadů dělení bruskou, stříháním, pálením a řezáním plasmou.

Odvozu odpadu, kontejnery. Druh odpadu dle zákonu o odpadech

03 01 05 Piliny, hobliny, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
07 02 13 Plastový odpad
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 06 Směsné obaly
15 01 07 Skleněné obaly
15 01 09 Textilní obaly
16 01 03 Pneumatiky
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 01 19 Plasty
16 01 20 Sklo
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 04 01 Měď, bronz mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 03 Olovo
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 06 Cín
17 04 07 Směsné kovy
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 Zemina a kameny
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 03 Uliční smetky
20 03 07 Objemný odpad